Kalsine Zift Kola

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Düşük Kükürtlü Kalsine Zift Petrol Koku Şartname Fiyatı

    Zift kok kömürü katranı kullanılarak ısıtılarak, çözülerek, püskürtülerek ve soğutularak şekillendirme işlemi yapılarak yapılan yüksek sıcaklıkta kömür katranı ziftidir. Zift kok, iki kategoriye ayrılır: kömür katranı zifti ve petrol bitüm. Refrakter malzemeler için asfalt bağlayıcı esas olarak kömür katranı ziftidir. Test hammaddesi zifti, ısıtılmak ve çözündürmek için asfalt çözündürme kabına ilave edildi.