Normal Güç Grafit Elektrot / RP

  • Regular Power Graphite Electrode

    Normal Güç Grafit Elektrot

    Grafit elektrotlar esas olarak pota fırınlarında, elektrik ark ocaklı çelik yapımında, Sarı fosfor fırınlarında, Endüstriyel silikon fırınlarında veya eritme bakırında kullanılır.