Kalsine Antrasit

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalsine Antrasit Kok Kömürü Kalsine Antrasit

    "Kalsine Antrasit Kömür" veya "Gaz Kalsine Antrasit Kömür". Ana hammadde, yüksek sabit karbon içeriği, güçlü oksidasyon direnci, düşük kül, düşük kükürt, düşük fosfor, yüksek mekanik dayanım, yüksek kimyasal aktivite, yüksek saflıkta kömür geri kazanım oranı özelliklerine sahip benzersiz yüksek kaliteli antrasittir. Karbon katkı maddesinin yakıt ve katkı maddesi olmak üzere iki ana kullanımı vardır. Çelik eritme ve dökümde karbon katkı maddesi olarak kullanıldığında, sabit karbon% 95'in üzerine çıkabilir.